Flaming Star

Pentti Hokkanen

Photographer Pentti Hokkanen. Roots in Savo-Karelia and rock music.

Uncompromised craftmanship and technical mastery of the photoshoot are self-evident, as education and experience give a solid foundation for the successful work. Right solutions are made with a bulletproof attitude.

The most important task in photoshoots is creating a connection with the person being filmed. The model must feel liberated and relaxed. That’s why you need a photographer with strong social skills and emotional intelligence.

“Half of the photography is artistic and technical skills, the other half is psychology.”

Pentti Hokkanen

Valokuvaaja Pentti Hokkanen. Juuret Savo-Karjalassa ja rock-musiikissa.

Tinkimätön osaaminen ja kuvaus­tilanteen tekninen hallinta ovat itsestäänselvyyksiä. Koulutus ja kokemus antavat lujan pohjan menestyk­sekkäälle työlle. Oikeat ratkaisut tehdään kivikovalla asenteella.

Tärkein asia kuvaus­tilanteessa on yhteyden aikaan­saaminen kuvattavan henkilön kanssa. Mallin on voitava olla vapautunut ja rento. Silloin tarvitaan kuvaaja, jolla on vahvat sosiaaliset taidot ja tunneäly.

”Kuvaamisesta puolet on taiteellista ja teknistä osaamista, toinen puoli on psykologiaa.”